This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

15.11.2003

Stortingsrepresentant Morten Lund, Senterpartiet

FEILINFORMASJON I SKATTELISTENE TAS OPP I FINANSINNSTILLINGEN

Senterpartiet fremmer forslag i Finansinnstillingen om at den skatt som oppgis i skattelister for personlige skatteytere skal v�re i samsvar med den skatt den enkelte skatteyter betaler, og ikke innbefatte en beregnet skatt p� utbetalt aksjeutbytte som pr i dag er skattefritt.

Senterpartiet har gjennom sp�rsm�l til finansministeren avklart at den skatt som oppgis i skattelistene inkluderer en beregnet skatt p� 28% av utbetalt aksjeutbytte for de om lag 300 000 personer som f�r utbetalt aksjeutbytte. Dette er en skatt som ikke kreves inn av den enkelte skatteyter ettersom det fra 2002 ikke betales skatt p� aksjeutbytte til personer i Norge. For �ret 2002 ble det betalt ut 42 milliarder kroner i skattefritt aksjeutbytte til personer. Summen av skatt i skattelistene for personer er derfor 11.7 milliarder kroner for h�g. Dette er grov feilinformasjon som ikke skal forekomme i offentlig materiale som nettopp er laget for � informere om et sv�rt sentralt tema

Finansministeren har uttalt at han �nsker � fortsette samme praksis - � p�legge Skatteetaten � sende ut skattelister som gir inntrykk av at en stor gruppe mennesker med h�ge inntekter bidrar langt mer til fellesskapet enn det de gj�r.

Kan det v�re at finansministeren synes det er pinlig � vise fram hvor gunstig utbyttebeskatningen er i forhold til vanlig l�nnsinntekt?

Jeg h�per det er flertall i Stortinget for � p�legge finansministeren � endre sitt p�legg til Skatteetaten.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data