This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.11.2003

Senterpartiets utdanningspolitiske talsmann Rune J. Skj�laaen Og fylkestingsrepresentant Morten Edvardsen (Sp)

Regjering m� f� opp �ynene

Innbyggerne i Nuvsv�g har sl�tt alarm etter at regjeringa sitt forslag til statsbudsjett vil f�re til at skolen og det �vrige velferdstilbudet deres er i fare. De f�r full st�tte av Stortingsrepresentant Rune J. Skj�laaen fra Senterpartiet. I Loppa diskuterer de n� fremtiden til skolen i Nuvsv�g, og dersom denne forsvinner skal elevene fraktes over store avstander og ofte i d�rlig v�r. - Det at flere skal m�tte sende barna sine av g�rde p� rasfarlige veier og i d�rlig v�r er uverdig for et av verdens rikeste land, sier Skj�laaen.

- Vi i Senterpartiet har en visjon om � ta hele landet i bruk. Da m� vi ha et godt velferdstilbud i hele landet. N�r vi sier at vi vil prioritere kommune�konomien foran store skatteletter er det nettopp for � sikre gode velferdstilbud over hele landet. Jeg registrerer at Regjeringen og FrP har andre prioriteringer, sier Skj�laaen

Skj�laaen f�r st�tte av partikollega og fylkestingsmedlem i Finnmark Morten Edvardsen. - Dette viser prioriteringene til KrF, H�yre, Venstre og FrP. De kuttene de foretar for � gi skattelette til de rikeste f�r store konsekvenser for andre. D�rligere velferdstilbud gir mindre bulyst og f�rer dermed til at f�rre ungdommer flytter tilbake, sier Edvardsen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data