This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

11.11.2003

Sp

Senterpartiet fremmer forslag om sletting av sykehusgjeld

Senterpartiet vil i morgen fremme et privat forslag i Stortinget om sletting av opparbeidet gjeld for helseforetakene. Det foreligger omfattende planer om nedlegginger eller sentralisering av tilbud i alle helseregioner og den opparbeidet gjelden p� 3 milliarder kroner kan presse fram en gjennomf�ring av disse planene. Situasjonen i Finnmark viser ogs� tydelig behovet for en gjeldssanering. Sp har tatt kontakt med de andre opposisjonspartiene for at flere skal kunne v�re med p� forslaget.

Det er n� behov for � ta helhetlige grep for � f� kontroll over den sv�rt vanskelige �kononiske situasjonen sykehusene er i. Sykehusene m� gis mulighet til � komme ajour slik at det kan etableres realistisk budsjettering framover.

For � f� til dette er det n�dvendig b�de � �ke bevilgningene neste �r samtidig som det legges opp til en gjeldssanering. Senterpartiet vil bevilge 1,1 milliarder kroner mer til helseforetakene for 2004. For at gjeldssaneringen skal kunne skje p� en forsvarlig m�te, ber Senterpartiet om at Regjeringen fremmer en sak for Stortinget s� snart som mulig.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data