This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

10.11.2003

Stortingsrepresentant Inger S. Enger (Sp)

Sp�r om traktorsertifikat og �velseskj�ri

Stortingsrepresentant Inger S. Enger (Sp) har i dag levert inn skriftlig sp�rsm�l til samferdselsministeren der hun peker p� det ulogiske i at ungdommer med traktorsertifikat blir avkrevd trafikalt grunnkurs f�r de kan �velseskj�re med bil:

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

Stortinget, 10. november 2003

Jeg tillater meg � stille f�lgende sp�rsm�l til skriftlig besvarelse til Samferdselsministeren:

Det har kommet krav om at alle som skal �velseskj�re med bil, m� ha gjennomf�rt et trafikalt grunnkurs. Kravet gjelder ikke dem som har tatt f�rerkort for moped. Ungdommer som har tatt traktorsertifikat derimot, blir m�tt med krav om trafikalt grunnkurs. Dette blir oppfatta som sv�rt urimelig, siden teoripensum til traktorf�rerkort er like omfattende som til f�rerkort for bil. Det kan synes som verdien av et traktorsertifikat er uteglemt ved utforming av reglene. Hva vil statsr�den gj�re for � rette p� dette?

Begrunnelse:

Avisa Hadeland bragte 5.1.2003 en reportasje om 16-�ringen Marthe Dorothea Stenersen som snart kan kj�re traktor p� Riksveg 4 helt aleine, men som ikke har lov til � �velseskj�re bil med sin far.

Marthe Dorothea har akkurat avlagt og best�tt teoripr�ven til traktorserifikat. Hun skal opp til den praktiske pr�ven i begynnelsen av desember. Hvis hun st�r p� den, kan hun kj�re traktor. Men hun f�r ikke lov til � �velseskj�re med bil med en voksen ved siden av. Marthe Dorotheas problem er nemlig at hun fylte 16 �r p� feil side av 1. juli, nemlig den 25. august i �r. Da m� hun etter de nye reglene ha trafikalt grunnkurs f�r hun kan starte �velseskj�ring med bil.

Marte Dorothea oppfatter dette som helt villt. Hun kan kj�re traktor p� Riksveg 4 helt aleine, men f�r ikke lov til � �velseskj�re med bil. Hadde hun hatt mopedlappen, kunne hun ogs� ha gjort det.

Det h�rer med til historien at Marthe Dorothea Stenersen har hatt b�de kj�retimer og teorikurs hos en kj�reskole, og har dermed v�rt gjennom samme pensum som de som kj�rer opp til f�rerkort klasse B.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data