This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

7.11.2003

Sp

Til pressen

Pressekonferanse 10. november

Senterpartiet legger fram sitt alternative statsbudsjett med 3 strategier for sysselsetting og �kt verdiskaping i hele Norge

Mandag 10. november kl. 13.00 i Finanskomiteens m�terom p� Stortinget.

Parlamentarisk leder Marit Arnstad og finanspolitisk talsmann Morten Lund vil m�te fra Senterpartiet.

Med hilsen

Anna Kristine Jahr R�ine

Sekretariatsleder

Senterpartiets stortingsgruppe

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data