This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

5.11.2003

Sp

Senterpartiet vil sloss for lokal akuttberedskap og f�deavdelinger

Stortingets sp�rretime illustrerte i dag Stortingets avmakt overfor en sektor som betyr mye for folks trygghet. Senterpartiet �nsker allikevel � bringe faklene fra de mange sykehusoppr�rene rundt om i landet inn i Stortinget.

Helseministeren og Senterpartiet har ulike prioriteringer n�r det gjelder sykehusstruktur. Det viser svarene fra helseministeren p� de mange sp�rsm�lene fra Sp-representanter i Stortinget i dag. Mens Senterpartiet mener det er et selvstendig poeng � opprettholde akuttberedskap og f�deavdelinger i distriktene, stiller helseministeren strenge medisinske krav til lokale tilbud for at disse skal v�re forsvarlig. Dette vil f�re til store enheter og sentralisering.

De faktiske tall forteller imidlertid at minst 90% av pasientene har helt vanlige lidelser, som ikke trenger h�yt spesialisert behandling. Det hjelper ikke � ha verdens beste medisinske tilbud verken for f�dende eller folk som trenger akutt behandling dersom man ikke n�r fram i tide.

I Stortinget i dag har helseministeren kommet som julenisse p� forskudd ved s� langt som mulig bekrefte at f�deavdelingen p� Gj�vik skal opprettholdes og at Arendal sykehus skal best�. Dette f�r n� mye oppmerksomhet, men situasjonen er at nedlegging av b�de f�deavdelinger og akuttberedskap ligger p� tegnebrettet mange steder i landet.

Helseministeren bekreftet at han ikke vil ta enkeltvedtak om nedleggelse av akuttberedskap og f�deavdelinger til Stortinget. Dersom Stortinget skal f� innflytelse, m� stortingsflertallet kreve at de f�r sakene til behandling. Det st�r ikke til troende n�r Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet protesterer mot nedleggelser lokalt men ikke f�lger opp med � kreve sakene behandlet i Stortinget.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data