This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

5.11.2003

Liv Signe Navarsete, Senterpartiet

Situasjonen for Helse Vest i Stortinget sin sp�rjetime

I Stortinget sin sp�rjetime stilte Liv Signe Navarsete fr� Senterpartiet sp�rsm�l til helseministeren om han vil syte for � leggje fram rapport fr� Helse Vest for sosialkomiteen for handsaming f�r budsjettet skal vera ferdig i komiteen.

Her m� Stortinget f� moglegheit til � sj� kva slag konsekvensar dei varsla omleggingane vil f�, seier Navarsete. Det er ikkje godt nok at Helseministeren svarar at han skal f�lgje opp rapporten.

P� bakgrunn av dei vedtak som er gjort knytt til f�deavdelinga ved L�rdal sjukehus, har Helse Vest vedteke � innf�re ei luftbru med jordm�dre fr� Lofoten og Troms�. Dette m� verta ei langt meir kostnadsdrivande l�ysing enn den eksisterande f�deavdelinga med stabil jordmor- og gynekologkompetanse, seier Navarsete. Nedbygging av f�deavdelingar r�rer ved grunntryggleiken til dei som bur i distrikta. Dette m� vi ta tak i f�r det er for seint, og Senterpartiet vil i sp�rjetimen i dag ha ein offensiv mot b�de helseministeren og kommunalministeren for � ta tak i konsekvensane av dei varsla endringane.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data