This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

28.10.2003

SP

Skattelistene gir feil informasjon: FOSS FORSVARER FEIL P� 11.7 MILLIARDER I SKATTELISTENE

Finansminister Per Kristian Foss har ved svar p� skriftlig sp�rsm�l bekreftet at skattelistene som gjengis i mange aviser i oktober, gir feilaktig inntrykk av at de som mottar aksjeutbytte betaler skatt av denne inntekten. I skattelistene er oppf�rt en skatt som tilsvarer 28% av utbetalt aksjeutbytte til tross for at denne inntekt er fritatt for skatt p� aksjeeiers h�nd. Dette inneb�rer at over 300.000 personer st�r oppf�rt med en til dels langt h�gere skatt enn den de betaler.

- Jeg mener det m� v�re en selvf�lge at et offentlig dokument som skattelistene fra Skattedirektoratet ikke inneholder feil. I dag gir de inntrykk av at en stor gruppe mennesker med h�ge inntekter bidrar langt mer til fellesskapet enn det de gj�r. Det oppgitte aksjeutbytte til privatpersoner for 2002 er 42 milliarder kroner. Dersom finansministerens opplysninger stemmer, er skatten som betales av de som fikk dette aksjeutbytte 11.7 milliarder kroner l�gere enn det skattelistene angir. Jeg forventer at finansministeren n� tenker seg om, og gir beskjed om at skattelistene neste �r ikke angir annen skatt enn den Skattedirektoratet mener skal betales, sier Senterpartiets finanspolitiske talsmann Morten Lund

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data