This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

20.10.2003

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Kommentar fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til Dagsnytts oppslag i dag:

Norskundervisning i flyktningemottak

Lederen i Stortingets kommunalkommite, Senterpartiets Magnhild Melteit Kleppa, st�tter Norsk folkehjelps krav om � gjeninnf�re norskundervisningen i flyktningemottak. -Det er viktig � ta kommunenes og mottakenes erfaringer p� alvor. Det meldes n� om �kt passivitet og �kte tolkeutgifter. Denne negative utviklingen m� snus, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data