This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

19.10.2003

Eli Sollied �veraas (Sp):

Ad. Midler til sikkerheitsoppl�ring for fiskarar. Meiningslaust fr� regjeringa!

Det er meiningslaust at regjeringa i forslag til statsbudsjett ikkje legg inn midler til tryggingsoppl�ring for fiskarar, uttalar Eli Sollied �veraas.

Det vert h�plaust n�r regjeringa grunngir dette med "budsjettmessige" �rsaker�

Det er b�de sm�leg og lite overtenkt - ikkje minst med tanke p� det tilbodet fiskarane f�r i dag vil st� i fare for � bli nedlagt - at regjeringa ikkje ser seg r�d til � l�yve eit titals millioner for � sikre dette viktige arbeidet.

Norge som eitt av verdas rikaste land, m� kunne prioritere tryggleik for dei mange fiskarane v�re. Kursb�ten M/S Kongsnes som er den einaste i landet treng forutsigbare rammer, og vi m� ha r�d til l�yve det som trengst for � sikre leigeavtalen mellom tryggingsoppl�ringa og kursb�ten,hevder Sollied �veraas som meiner at denne l�yvinga m� inn att p� statsbudsjettet.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data