This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

17.10.2003

Rune J. Skj�laaen Storingsrepresentant (Sp), medlem i kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen

Nynorskelevar har �g sine rettar

- Frp sine stadige fors�k p� � fjerne sidem�let fr� norskundervisninga er eit fors�k p� � svekkje nynorskelevane sin rett til � nytte eige spr�k i undervisninga, seier stortingsrepresentant Rune J. Skj�laaen fr� Senterpartiet. - Dette avsl�rar Arne Sortevik n�r han til Bergensavisa denne veka seier at nynorsk er "pedagogisk mobbing" av elevar.

Utdanningskomiteen p� Stortinget handsama denne veka framlegget fr� FrP om � gjere sidem�lsundervisninga i skulen valfri. FrP er p� kollisjonskurs med b�de Spr�kr�det og elevane sin eigen organisasjon Elevorganisasjonen i sp�rsm�let om valfritt sidem�l.

Saksordf�rar i saka Rune J. Skj�laaen reagerer sterkt p� dei harde uttalene fr� Sortevik. - Det at ein stortingsrepresentant kan "henge ut" ei m�lform som er nytta av eit stort mindretal av innbyggarane i landet, og samtidig snakke om � hindre mobbing viser mangel p� seri�sitet, seier Skj�laaen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data