This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

17.10.2003

SENTERPARTIET

Lars Peder Brekk skal lede arbeidet med nytt stortingsprogram for Senterpartiet

Senterpartiets nestleder Lars Peder Brekk skal lede komiteen som skal utarbeide forslag til stortingsvalgprogram for Senterpartiet for perioden 2005-2009. - En stor �re og utfordring for meg. Jeg gleder meg til � arbeide med programforslaget sammen med de sv�rt dyktige personer komiteen best�r av. Nye tider og utfordringer krever ofte nye politiske l�sninger. Men jeg er opptatt av at Senterpartiet skal v�re gjenkjennbar i ei endringstid som v�r, sier Lars Peder Brekk.

Hele komiteen

Programkomiteen er oppnevnt av sentralstyret i partiet og har f�tt frist til 1. januar 2005 � legge fram sitt forslag. Med seg i komiteen har Lars Peder Brekk f�tt Eli Blakstad, Oppland, Torunn Hovde Kaasa, Telemark, Per Jordal, Hordaland, Odd Arild Kval�y, Rogaland, Ola Borten Moe, S�r-Tr�ndelag, Eli �veraas, M�re og Romsdal (Stortinget), Noralf Leitring, Troms, Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Hedmark (Senterungdommen), Margaret Eide Hillestad, Oslo (Senterkvinnene). Assisterende generalsekret�r Oddvar Igland blir komiteens hovedsekret�r.

Ogs� nytt prinsipprogram

Senterpartiets stortingsvalgprogram 2005 - 2009 skal inneholde en prinsippdel og en handlingsprogramdel. Prinsippdelen skal erstatte Senterpartiets prinsipprogram fra 1995 og forutsettes utformet i et perspektiv som gj�r at det kan v�re gjennomg�ende over minst to stortingsvalgperioder. Handlingsprogramdelen skal v�re et mest mulig konkret uttrykk for Senterpartiets standpunkt i viktige saker i kommende stortingsvalgperiode.

Viktige saksfelt

- Programkomiteen vil benytte arbeidsgrupper hvor en ogs� trekker inn personer utenfor programkomiteen for � utrede enkelttemaer som er viktige for Senterpartiet. Vi vil forberede en debatt i Senterpartiet spesielt p� omr�dene velferdsutvikling (offentlig-privat), demokratiutvikling (forholdet mellom stat og lokal- og regionniv�et i norsk forvaltning), n�ringspolitikk og forholdet mellom det internasjonale og nasjonale niv�et. - Disse omr�dene er trekt ut fordi det her kan ligge konflikter og utfordringer som krever klarere svar. Det p�g�r viktige nasjonale og internasjonale debatter i disse sp�rsm�lene, og her skal Senterpartiet v�re en aktiv akt�r, sier Brekk.

Debatt i partiorganisasjonen

- Som vi har god tradisjon for i Senterpartiet vil programkomiteen forberede et debattopplegg tilrettelagt for studiearbeid hvor medlemmer og andre interesserte inviteres til � dr�fte Senterpartiets politiske hovedlinjer med grunnlag i programkomiteens forslag til standpunkt/alternativer. Tidligere over 2000 personer deltatt, og vi h�per vi klarer � engasjere mange ogs� denne gang. Vi vil ogs� ta i bruk internett som en diskusjonskanal om hva Senterpartiet b�r mene i en del saker. Alle Senterpartimedlemmene er velkommen til � v�re med i arbeidet med politikkutforming i det nye programmet, sier Lars Peder Brekk som understreker at komiteen skal v�re �pen og tilgjengelig gjennom hele prosessen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data