This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

17.10.2003

Sp

UWC tema i debatt om nordisk samarbeid

Senterpartileder �slaug Haga sa i Stortinget torsdag at forslaget som kan f�re til nedleggelse av Nordisk United World College i Fjaler, er beklagelig. Haga pekte p� viktigheten av skolen, som har 200 elever fra 80 land. - Skolen fremhever det nordiske verdifellesskapet og legger vekt p� viktigheten av fredsarbeid og humanit�rt arbeid. Dette er tankegods som fortjener � formidles, sa Haga

Pinlig!

Senterpartiets medlem i Stortingets utdanningskomit� Rune J. Skj�laaen sier at forslaget fra regjeringen er pinlig. - Jeg blir direkte flau over at vi som det rikeste landet i Norden ikke skal ha r�d � v�re vertskap for en slik skole. Det er jo bare f� �r siden vi feiret at skolen ble lagt til Norge. - De m� jo lure litt p� hva vi driver med, v�re nordiske venner, n�r de leser dette budsjettforslaget, sier Skj�laaen.

- Skolen er solidaritet i praksis. Her f�r mange en utdannelse som de bare kunne dr�mme om ut fra sin �konomiske bakgrunn. Skolens elever er gode ambassad�rer for Norge i utlandet og er med � styrke b�ndene b�de i Norden og internasjonalt, sier Skj�laaen.

- Senterpartiet vil pr�ve � f� inn igjen bevilgningene til skolen n�r komiteen skal behandle statsbudsjettet, lover Skj�laaen. Han fnyser av uttalelsene fra statssekret�r Bj�rn Haugstad om at skolen ikke er viktig for landet. - Det er p� tide at denne regjeringen tar seg en tur ut av regjeringskvartalet og f�r �ynene opp for at det skjer ting andre steder i landet ogs�, sier Skj�laaen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data