This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

11.10.2003

�slaug Haga til Senterpartiets landsstyrem�te

Pressemelding fr� talen til Senterpartileiar �slaug Haga til Senterpartiets landsstyrem�te i Asker i dag.

Senterpartiet feirer seg selv: 111 ordf�rere gir ny selvtillit

- Vi har snudd trenden og vi har all �ren sj�l, sa Senterpartileder �slaug Haga til partiets landsstyre som var samlet til m�te i Asker i helga. Senterpartiet har etter h�stens kommune- og fylkestingsvalg 111 ordf�rere og fire fylkesordf�rere. - Noen lar seg undre over at Senterpartiet kan f� s� mange verv i kommunene. Det er ikke noe � lure p�. Senterpartiet er st�rste parti i 87 kommuner. Vi har over 25 prosent av stemmene i 115 kommuner. N�r vi i tillegg har de beste folka, m� det bli tillitsverv av slikt, sa Haga til landstyrem�tet.

- Senterpartiet har tatt rotta p� forst�-seg-p�ere som hadde begynt � publisere Senterpartiets nekrologer. Vi har ingen rike onkler som gir oss penger - vi har gjennomf�rt en valgkamp p� �konomisk sparebluss. Vi har ikke f�tt drahjelp fra noen - sentrale media har gjort sitt beste for � overse oss - NRK slapp oss ikke til i et eneste Valgredaksjon en-program, Sa �slaug Haga.

- S� hva har vi? Jo, vi har flinke folk - som har tillit, folk som st�r p� for partiet i motvind og medvind, folk som har tru, folk som veit at Senterpartiet st�r for verdier som ingen andre ivaretar. Folk som veit at Senterpartiet har den politikken som dette landet trenger mer av, sa en opplagt �slaug Haga til et landsstyrem�te preget av selvtillit.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data