This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Oslo, 10.10.03

Pressemelding fra �slaug Haga, leder i Senterpartiet

Fortjent pris til modig menneskerettighetsforkjemper

Shirin Ebadi fra Iran er tildelt Nobels fredspris. - Prisen g�r til en kvinne som har utvist stort mot ved sin systematiske kamp for menneskerettigheter og for kvinner og barns k�r i Iran, sier �slaug Haga.

- Ebadi er troende muslim som er opptatt av � formidle at islam kan forenes med demokratiske idealer og respekt for menneskerettigheter. Hun er en brobygger i en situasjon preget av spenning og motsetninger i internasjonal politikk. Prisen er et signal om at vi m� unng� forenklinger og polariseringer i dagens internasjonale debatt, sier Haga.

Shirin Ebadi ble Irans f�rste kvinnelige dommer i 1969. Hun m�tte fratre som dommer etter revolusjonen i Iran i 1979, og hun har v�rt fengslet for sin kamp for et demokratisk Iran. Hun har arbeidet som advokat for forfulgte og deres familier, og opplevd kraftige represalier fra det iranske regime som f�lge av dette.

- Ebadis kamp mot undertrykkelse i Iran har v�rt langvarig, og den fortsetter. Prisen er en st�tte til den demokratiske prosessen i Iran, avslutter Haga

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data