This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

10.10.2003

Sp

Til media

Innbyding til landstyrem�te i Sentepartiet 11. - 12.oktober 2003

Stad: Vettre hotell, Asker. Sj� vedlagte reiserute og meir om hotellet her: http://www.vettre.com/rainbow_vettre_hotel.htm

Tid: Laurdag 11. oktober kl 13.00 - s�ndag 12. oktober kl 13.00. Sj� vedlagte program.

Landstyrem�tet startar med politisk innleiing av Senterpartileiar �slaug Haga, det vert lagt fram f�rebels orientering av leiaren i evalureringsutvalet for �rets kommune- og fylkestingsval, Eli Blakstad, det vert generaldebatt og handsaming av �konomiske rammer for Senterpartiet neste �r samt handsaming av resolusjonar.

Sentralstyret i Senterpartiet har m�te i dag fredag 10. oktober fr� kl 17.00 p� Vettre hotell, og m�tet fortset laurdag morgon.

Sentralstyrem�tet er stengt for media, men landsstyrem�tet er ope for media.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data