This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

9.10.2003

Stortingsrepresentant Rune J. Skj�laaen (Sp), medlem i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjettet:

Dramatisk for folkeh�yskolene

Regjeringa foresl�r et kutt p� 22 millioner i st�tten til folkeh�yskolene. - Dette er et stort kutt, og det vil f� store f�lger for folkeh�yskolene rundt om i landet, sier Rune J. Skj�laaen fra Senterpartiet.

Kuttet vil i praksis bety over 3000,- kroner for hver folkeh�yskoleelev, og dermed over 300 000,- kroner i �kte utgifter for en skole med 100 elever. - N�r vi vet hvordan mange folkeh�yskoler balanserer �konomien sin p� en knivsegg allerede med dagens st�tte, er det lett � skj�nne at disse kuttene er dramatiske for folkeh�yskolene, sier Skj�laaen.

De verdier og ferdigheter som folkeh�yskolene vektlegger skiller seg i mange tilfeller fra dem vi finner i det �vrige skolesystemet. Folkeh�yskolen er for mange en sjanse til � tilegne seg b�de faglige og sosiale kunnskaper, og fordype seg i fagtilbud som de i det �vrige utdanningssystemet ikke ville ha muligheten til � studere. - Senterpartiet kan ikke st�tte et budsjett som rammer denne gruppen skoler s� hardt, avslutter Rune J. Skj�laaen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data