This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

8.10.2003

SP

Senterpartiets kirkepolitiske talsmann, stortingsrepresentant Rune J. Skj�laaen gleder seg over at d�psoppl�ringen styrkes i statsbudsjettet:

Men hvor har Regjeringen hentet pengene til d�psoppl�ring?

25 mill �kning til d�psoppl�ring. Dette er veldig bra, sier stortingsrepresentant Rune J. Skj�laaen, Senterpartiets kirkepolitiske talsmann. Det betyr at Regjeringen tar p� alvor Stortingets vedtak, men fortsetter:

- Det tragiske er at pengene er tatt fra fellesr�dene. Det betyr at det �konomiske grunnlaget for kirkelig virksomhet ut over kommunens lovp�lagte forpliktelser er sterkt svekket. N�r vi samtidig vet at kirkens lokale �konomi allerede er svekket som f�lge av forverret �konomisk situasjon for kommunene, rammer kuttet til fellesr�dene s�rlig hardt, sier Skj�laaen.

-Budsjett�ret vi har bak oss forteller om mangel p� vedlikehold p� kirker, stengte gudshus og trusler om egenbetaling p� kirkelige handlinger. Kommune- �konomien blir ikke bedre i 2004. Det er uverdig av Regjeringen med en kirkestatsr�d fra Kristelig Folkeparti � strupe kirkens virksomhet med � kutte i kirkelige tiltak, sier Skj�laaen.

-

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data