This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

8.10.2003

Fra Eli Sollied �veraas (Sp)

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2004: Regjeringen svikter de frivillige

Regjeringens budsjettforslag er en stor skuffelse for dem som trodde at �kt tilf�rsel av tippemidler skulle bety et kjempel�ft for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet lokalt, mener Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Eli Sollied �veraas.

De frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene sliter allerede tungt mange steder.

Likevel foresl�r regjeringen � redusere avsetningen til Frifond-ordningen over statsbudsjettet med til sammen n�r 20 millioner kroner neste �r, sammenlignet med innev�rende �r. Form�let med Frifond er blant annet � styrke de frivillige organisasjoners og gruppers virksomhet p� lokalt niv�.

Frifond f�r overf�rt midler b�de fra Barne- og familiedepartementet og fra Kulturdepartementet samt deler av overskuddet i Norsk Tipping. I forslaget til statsbudsjett for 2004 tilgodeses ordningen med henholdsvis 22 millioner kroner og 10 millioner kroner fra de to departementene, mot 33,5 og 18 millioner kroner i innev�rende �r.

-Det har v�rt en soleklar forutsetning fra flertallet i Stortinget at �kt tilf�rsel av tippemidler til kulturform�l ikke skulle g� p� bekostning av tilsvarende bevilgninger p� statsbudsjettet. Det har det likevel gjort. Det er skuffende at regjeringen heller ikke i �r f�lger opp det stortingsflertallet har forutsatt p� dette omr�det, sier Sollied �veraas.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data