This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

8.10.2003

Eli Sollied �veraas (Sp)

Statsbudstettet 2003: Ingen st�tte til n�ringslivet i M�re og Romsdal!

Under �rets valgkamp ble det fra n�ringslivet i M�re og Romsdal pekt p� f�lgende:

Det er derfor sv�rt skuffende at Regjeringen n� forverrer permitteringsreglene fra 42 til 26 uker.L�nnsplikten for arbeidsgivere endres fra 3 til 30 dager. Dette f�rer til at flere blir ledige og at kompetansen i viktige n�ringer i M�re og Romsdal forsvinn.

Med over 100 000 arbeidsledige, er det forstemmende at Bondevik 2 g�r inn for � kutte SND-l�yvingene med 700 mill kroner.

Mange har pekt p� viktigheten av en satsing innen samferdselssektoren, s�rlig med tanke p� fremkommelighet og reduksjon av avstandskostnader. Men heller ikke her er det mye � hente fra regjeringen. Dette st�r i sterk kontrast til det samferdselskomiteens leder, Petter L�vik, H, sa under Trontaledebatten 6.oktober:

" Samarbeidsregjeringa har tatt eit krafttak p� samferdselssektoren....."

Fra M�re og Romsdal har det gjentatte ganger blitt pekt p� at rammene til riksveier og stamveier m� �kes betraktelig for � kunne realisere m�la i NTP. I det framlagte statsbudsjettet er det satt av 4,3 mrd kroner til riksveiinvesteringer. Det er under m�lsettinga i handlingsprogrammet.

Fergetilbudet for 2004 skal i hovedsak v�re uendret. Fra regjeringens side pekes det p� at en effektivisering av drifta er avgj�rende hvis en skal kunne opprettholde tilbudet p� dagens niv�. Dette er en utrolig defensiv holdning!

Vi trenger en offensiv holdning der m�let er �kt kapasitet og frekvens, samt lavere priser for n�ringsliv og privatpersoner!

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data