This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

8.10.2003

Odd Roger Enoksen (Sp):

Et budsjett for �kt ledighet

- Det framlagte budsjettet fra regjeringen er et budsjett for �kt ledighet og kutt i det lokale velferdstilbudet, sier Senterpartiets n�ringspolitiske talsmann Odd Roger Enoksen.

Ansvarlighet kan ikke og b�r ikke m�les ensidig med budsjettbalansen. Et ansvarlig budsjett vil i stedet v�re et budsjettopplegg som bidrar til � �ke sysselsettingen i hele landet og s�rge for en mer rettferdig fordeling.

- Senterpartiet vil g� i mot Regjeringens forslag til endringer i permitteringsreglene. Den utvidede arbeidsgiverperioden fra 3 til 30 dager vil f�re til flere oppsigelser og �kt bruk av midlertidige stillinger fordi regjeringen ogs� svekker stillingsvernet i arbeidsmilj�loven

- Det m� tas et oppgj�r med Regjeringens n�ringspassive politikk. Vi m� satse m�lrettet p� de n�ringer der Norge har sine naturlige kompetansefortrinn, s�nn som marin sektor, skipsfart, verftsindustri, energi, reiseliv, treforedling og IKT, sier Enoksen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data