This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

8.20.2003

Sp

Ingen Nobelpris til Per-Kristian Foss

- I ettermiddag deles Nobelprisen i �konomi ut i Stockholm. Den g�r garantert ikke til Norges finansminister, sier Morten Lund, finanspolitisk talsmann i Sp.

Et strutsebudsjett

P� ny legger Bondevik II-regjeringen frem et budsjett for h�yere arbeidsledighet. Regjeringen selv sier at arbeidsledigheten vil �ke neste �r; til 4,7 pst.

- Dette er dermed et uansvarlig budsjett, sier Lund.

- Ansvarlighet kan ikke og b�r ikke m�les ensidig med budsjettbalansen. Et ansvarlig budsjett vil i stedet v�re et budsjettopplegg som bidrar til � �ke sysselsettingen i hele landet og s�rger for en mer rettferdig fordeling.

I stedet ser vi n� at arbeidsledigheten har passert "sperregrensen" p� 4 pst., og forskjellene i levek�r �ker:

- Overfor disse utfordringene kommer den H�yre-dominerte regjeringen til kort: Den tar ikke tyren ved hornene, men stikker i stedet hodet i sanden, sier Morten Lund.

U- og asosial profil

Regjeringen sender et regn av regninger til de syke og svakeste. Egenandelene �kes med 885 millioner, samtidig som st�tten til rehabilitering og attf�ring kuttes med en halv milliard.

- Atter en gang er det svakeste gruppene i samfunnet som skal finansiere �kte utgifter i Statsbudsjettet, sier Lund.

Kommunal kuttisme

Regjeringen f�lger verken opp egne lovnader, eller Stortingets klare vedtak om bedring i kommune�konomien.

- Et flertall p� Stortinget har vedtatt en �kning p� 5,5 milliarder, mens regjeringen kommer til L�vebakken med 3,75. I klartekst vil dette inneb�re kutt i det lokale velferdstilbudet. F�r trodde man at �relating var en vidunderkur. N� vet de fleste vesentlig bedre, men Regjeringen ser ut til � tro at mindre penger til kommunene gir bedre velferd og �kt lokalt folkestyre.

Adj�, distrikt

Bondevik II g�r inn for � kutte l�yvingene til SND med 700 millioner.

- Dette undergraver arbeidsmarkedet og nyskaping spesielt i distrikts-Norge. Det er mer enn alvorlig i omr�der der det relativt sett finnes f�rre alternative arbeidsplasser, og vil kun styrke sentraliseringspresset i utkantkommuner, mener Lund.

- Regjeringen forverrer ogs� permitteringsreglene. Blant annet endres l�nnsplikten for arbeidsgiverene fra 3 til 30 dager. Dette f�r �n konsekvens: Flere blir ledige, og kompetanse legges brakk. Igjen er det i distriktene f�lgene av dette vil merkes verst og mest.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data