This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

8.10.2003

Sp

Sp foresl�r skattefradrag for aleneboende

Ved stortingsm�tets start i dag fremmet Senterpartiet et privat forsalg om � utrede og innf�re et skattefradrag for aleneboende. - Enslige sakker akterut i forhold til husholdninger med to eller flere inntekter. Dette er urettferdig, men kan b�tes p�. Derfor g�r Senterpartiet inn for skattelette for aleneboende, sier Morten Lund, finanspolitisk talsmann for Sp.

Enslige i fokus

I valgkampen tok b�de Arbeiderpartiet og Venstre til orde for � bedre den �konomiske situasjonen for enslige. Det har Senterpartiet gjort lenge, blant annet som deltaker i Bondevik I-regjeringen.

- N� f�r derimot Ap og Venstre sjansen til � f�lge opp valgkamputspillene sine, sier Lund, som st�r bak forslaget sammen med Magnhild M. Kleppa og Ola D. Gl�tvol. Forslaget vil bedre b�de kj�pekraft og levek�r for denne gruppen.

Harde fakta

Ibsen skrev at sterkest er den som st�r alene. Problemet i dag er derimot urettferdighet: De enslige har en lavere levestandard enn andre grupper. Skjevheten �ker etter hvert som stadig flere - av ulike �rsaker - bor alene. I dag er det 720 000 alendeboende i Norge.

- Tallenes tale er klar, mener Lund, og lister opp:

Skattereform ogs� for aleneboende

Gruppen enslige er en sammensatt gruppe.

- Derfor er det naturlig at konkrete sider ved en fradragsordning blir utredet av regjeringen, mener Lund.

- I neste omgang foresl�r Senterpartiet at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med forslag om b�de omfang og innretning av en slik fradragsordning. Dette kan og b�r gj�res i forbindelse med meldingen som skal legges frem for Stortinget som oppf�lging av Skauge-utvalgets innstilling om ny skattereform.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data