This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget 7.10.03

Stortingsrepresentant Inger S. Enger (Sp)

Partiene m� holde sykehusl�ftene fra valgkampen

I g�rsdagens trontaledebatt fikk sirkuset rundt regjeringssp�rsm�let f�tt mest oppmerksomhet. Senterpartiets talere fors�kte � dreie debatten over mot de politiske sakene. ?Hvis vi skal ta partiene p� alvor, er det etter denne valgkampen flertall p� Stortinget for mange viktige saker som for eksempel en bedre kommune�konomi og � opprettholde akuttmedisin og f�deavdelinger p� sykehus rundt i landet. Men vi er bekymra for at den politiske debatten denne h�sten vil handle om krise og regjeringsmakt, fremfor hvordan vi kan samarbeide om � innfri de l�ftene partiene ga i valgkampen, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Inger S. Enger.

Senterpartiet valgte � legge frem forslag i trontaledebatten om sikring av et desentralisert f�detilbud og et forsvarlig akuttmedisinsk tilbud over hele landet, som var basert p� l�fter et flertall av partiene har gitt i l�pet av valgkampen:

Dessverre var det bare SV som valgte � st�tte forslaget. Sj�l om flere andre partier hadde lovt det samme i valgkampen, hadde de i g�r kveld ulike typer begrunnelser for � stemme imot.

- Regjeringens arbeid b�rer preg av slitasje og at H�yre har f�tt farten opp for � realisere sine store politiske prosjekt. Det gjelder � konkurranseutsette virksomhet, sl� sammen kommuner, fjerne fylkeskommunen, erstatte m�lrettet n�ringspolitikk med generelle skattelettelser og bidra til irreversible strukturendringer innen landbruk og fisk. Regjeringens h�yre-dominerte politikk gj�r at det er mer enn noen gang treng en kraftfull r�st som kan snakke distriktenes, lokalsamfunnenes, industriens og n�ringsut�vernes sak i Stortinget. Denne r�sten vil Senterpartiet v�re, og vi f�ler at h�stens valg har gitt oss ekstra styrke i dette arbeidet, sier Enger.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data