This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

� Stortinget, 6. oktober 2003

Jorunn Ringstad, Sp

No m� vall�fta f�lgjast opp

Det er ikkje meir enn eit par veker sidan politikar p� valturn� var ute med lovnader p� mange omr�der. No er det tid for � f�lgje opp dei lovnadane som vart gjort.

I samband med Stortingets trontaledebatt, la senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad fram fem forslag som utfordrar dei andre partia p� sine l�fter fr� valkampen. Dersom partia st�r fast ved sine lovnadar, vil det kunne vera fleirtal for mellom anna oppretthalding av Hydros verksemd i H�yanger, �rdal og p� Karm�y. Det same gjeld ogs� for � stoppe dei varsla endringane i den differensierte arbeidsgivaravgifta i 2004 og for � sikre desentraliserte f�detilbod og et forsvarlig akuttmedisins tilbod for heile landet.

For eit fylke som Sogn og Fjordane, er mange av dei l�fta som er gjevne sv�rt viktige. � oppretthalde v�re lokalsamfunn, med arbeidsplassar og velferdstilbod som gjer det leveleg, er ei hovudoppg�ve for Senterpartiet. Vi vil kjempe for H�yanger og �rdal, og for sjukehus og f�destuer og vi vil f�lgje opp dei lovnader som er gjevne. S� f�r vi og h�pe dei andre partia er viljuge til � f�lgje opp sine lovnader, slik at det kan bli fleirtal for desse viktige oppg�vene.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data