This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

� Stortinget, 6. oktober 2003

Jorunn Ringstad, Sp

Senterpartiet vil kjempe for �rdal og H�yanger

Vi kan ikkje sitje stille � sj� at Hydro vurderar nedlegging av verksemda i �rdal og H�yanger, seier Jorunn Ringstad. Her er det ikkje berre tale om arbeidsplassar, men � ta ansvar for at eit heilt samfunn skal kunne overleve.

I dagens trontaledebatt, la Senterpartiets parlamentariske leiar, Marit Arnstad fram forslag om � be regjeringa g� i dr�ftingar med Hydro ASA med siktem�l � sikre vidare drift av konsernets verksemd i H�yanger, �rdal og Karm�y. Regjeringa m� saman med Hydro dr�fte rammene slik at ein kan f� modernisert aluminiumsverka og drifta kan vidaref�rast.

Her har mange politikarar vore ute med store lovnader i valkampen, og no m� partia ta ansvar for det dei sj�lv har sagt og st�tte det forslaget for Senterpartiet har fremma. Ein m� ta p� alvor dei utfordringane som Hydro har for � kunne drive vidare, men ein m� kunne finne l�ysingar slik at resultatet ikkje vert nedlegging, seier Ringstad.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data