This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

6.10.2003

Jorunn Ringstad, Sp

Samferdsel er viktig for norsk n�ringsliv

For � opprette eit levande n�ringsliv i heile lande m� det f�rast ein offensiv samferdselspolitikk, seier nestleiar i samferdselskomiteen Jorunn Ringstad.

I dagens trontaledebatt, utfordra Jorunn Ringstad blant anna Sosialistisk venstreparti p� samferdselspolitikk. Sv�rt ofte er sp�rsm�l knytta til veg, kommunikasjon og infrastruktur fr�verande i n�ringspolitikken til mellom anna SV. Her m� ein sj� samanhengen mellom god kommunikasjon i distrikta og eit variert og stabilt n�ringsliv, seier Ringstad. I m�te med lokalt n�ringsliv, vert det ofte sett fokus p� kor viktig det er med blant anna eit godt vegnett for � oppretthalde vidare drift. Dette tar Senterpartiet p� alvor og vil halde fram med � setje samferdsel p� den politiske dagsorden sj�lv om dette er fr�verande i andre partis politikk, seier Ringstad.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data