This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget, 3. oktober 2003

Jorunn Ringstad

Auka porto p� blad og aviser

Dersom Samferdselsministeren no ikkje tek i bruk konkrete verkemiddel overfor Posten vil resultatet av auka porto f�re til at mangfaldet av lokalaviser vil forsvinne, seier nestleiar i samferdselskomiteen Jorunn Ringstad.

I denne veka vart forhandlingane mellom Posten og Lokallaget for lokalaviser og Mediebedriftenes Landsforening avslutta. Resultatet vart ei kraftig auke av porto for aviser og blad. Dette vil s�rskilt f� store �konomiske konsekvensar for dei sm� lokalavisene og vil ramme distrikta hardt. Samferdselsministeren har s� langt ikkje vore viljug til � ta i bruk konkrete verkemiddel overfor Posten slik at ein kan hindre nedlegging av mange aviser.

Ringstad meiner dette er ansvarsfr�skiving f�r ministeren. Omsynet til �konomisk avkasting ser ut til � vera viktigare enn � oppretthalde lokalavisene.

Senterpartiet vil ikkje godta ei endring som f�r s� store konsekvensar som det n� ser ut til � verte av denne endringa. Lokalavisene spelar ei sv�rt viktig rolle i samfunnet v�rt, spesielt i distrikta. Dette er enno eit skritt i ei rening av at �konomisk profitt vinn over omsynet til mangfaldige og levande distrikt, seier Ringstad

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data