This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

29.8.2003

Ola D. Gl�tvold, Senterpartiets helse- og sosialpolitiske talsmann

Omsorgsbl�ff fra H�yre

H�yre, med sosialministeren i spissen, snakker seg stadig fra det ansvaret hun og regjeringen har i eldreomsorgen. Det siste er H�yres forslag om kontantst�tte til eldreomsorgen. Dette ville bli en mye d�rligere l�sning enn den som allerede er etablert for pleie og omsorg av pleietrengende i eget hjem. (Men mindre penger til de som utf�rer omsorgen gir jo mer overskudd til regjeringen, jrf. slagordet "Mer igjen for pengene!")

Dagens ordning med omsorgsl�nn har v�rt, og er, en kampsak for Senterpartiet. Omsorgsl�nnsordningen skal gi en bedre dekning og situasjon for de som p�tar seg omsorgsarbeid for pleietrengende familiemedlemmer enn hva kontantst�tteforslaget fra H�yre ville kunne gj�re.

Omsorgsl�nnsordningen som Senterpartiet tok initiativ til og foreslo for 10-15 �r siden, fikk den gang d�rlig oppslutning fra bl.a. H�yre, men i dag er ordningen etablert og akseptert av de fleste, - men kanskje ikke av sosialministeren?

Senterpartiet �nsker � forbedre og styrke omsorgsl�nnsordningen, og har fremmet forslag om at staten b�r g� inn og styrke ordningen �konomisk. Ved en statlig deltakelse i finansieringen ville flere kommuner se seg i stand til i st�rre grad � bruke omsorgsl�nn, og ordningen kunne f� en st�rrelse og et omfang som ga b�de pleietrengende og deres p�r�rende en st�rre frihet til � velge.

En god omsorgsl�nnsordning sammen med en velfungerende hjemmebasert �pen omsorg og avlastningstilbud n�r det er beh�velig, ville gi den valgfrihet som bl.a. H�yre snakker s� fint om. Men da m� H�yre og regjeringspartiene v�re villige til � prioritere riktig n�r realitetene skal p� plass i praksis, ikke minst gjelder dette i budsjettarbeidet og i forbindelse med �konomisk fordeling.

Men i den sammenheng prioriterer H�yre og regjeringspartiene isteden lavere skatter til de rikeste, og lavere avgifter p� alkohol og campingvogner sammen med Fremskrittspartiet!

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data