This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

27.8.2003

Ola D. Gl�tvold (Sp)

Minstestandard i eldreomsorgen l�ser ikke problemet

-Senterpartiet mener at minstestandarder i eldreomsorgen ikke vil l�se problemene. F�rst og fremst er det behov for mer penger til kommunene samt en rekrutteringsplan for � sikre kvalifisert personale, sier Senterpartiets sosialpolitiske talsmann Ola D. Gl�tvold.

-Det er ikke mulig � l�se krisen i eldreomsorgen uten � tilf�re mer penger til kommunene. Alle unders�kelser viser at det er den lave bemanningen som er en hoved�rsak til problemene. N� m� stortingspolitikerne v�re seg sitt ansvar bevisst og bevilge de n�dvendige midler, sier Gl�tvold.

I tillegg er det behov for en rekrutteringsplan for � sikre tilstrekkelig kvalifisert personale i eldreomsorgen. Senterpartiet har ogs� foresl�tt en l�nnspakke til pleie- og omsorgspersonell p� linje med det som tidligere er gjort for andre yrkesgrupper innen offentlig sektor hvor det har v�rt store rekrutteringsproblemer.

-Det er ogs� behov for en klargj�ring av regelverket og det m� settes klare kvalitetsm�l for omsorgstjenestene, sier Ola D. Gl�tvold.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data