This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

26.8.2003

Bente Holm S�lid (Sp)

Leserinnlegg

Krise i eldreomsorgen: N� m� de eldre tas p� alvor!

Vi vil at v�re kj�re skal f� stell, omsorg og varme p� sine eldre dager. Manglende stell og omsorg p� sykehjem er kommet fram gjennom utallige beretninger i det senere, i tillegg til rapporten fra Norsk Sykepleierforbund som ble publisert nylig.

Det er ikke de ansattes skyld, de jobber seg nesten sjuke og st�r p� det de kan. Og kommunen er avhengig av penger til stillinger, og at det er fagfolk � f� tak i.

Hvem kan gj�re noe da?

Jo, Sosialministeren kan gj�re noe, men hva sier hun?

-------------------------------

Rolf Jacobsen skriver i diktet - Aldri f�r-

" aldri f�r har vi lengtet slik etter menneskestemmer bak ordene, sannhet og hjertevarme bak kr�kenes skrik."

-------------------------------

Sosialminister Ingjerd Schou synes ikke � ta de eldre p� alvor, toer sine hender og er tilsynelatende maktesl�s. N� er tiden kommet for Sosialministeren til � brette opp ermene og vise hjertevarme i praksis. Ta en tur ut til sykehjemmet hvis det er kunnskap som mangler. Hvis det ikke er det som trengs, da er det p� tide at det skaffes kommunene b�de mer penger til drift og flere fagfolk.Det burde ikke komme som noen overraskelse for Sosialministeren at eldreomsorgen ikke er god nok. Det visste Regjeringen ogs� da pengene til kommunene ble delt ut f�r jul i fjor.

Bondevik II-regjeringen har s�rget for en sterkt svekket kommune�konomi. Det m� vel snart bare v�re Erna Solberg som ikke fatter at alle meldingene om kutt i nattevakter, reduksjon av legetimer og svekket bemanning f�rer til en d�rligere eldreomsorg. Regjeringen har ogs� p�lagt sykehjemmene nye oppgaver, ved � gi sykehusforetakene gr�nt lys for en r� utskrivingspraksis. Ferdigbehandlede pasienter het det f�r, n� heter det utskrivingsklare pasienter. Dette har skjedd uten at kommunene har f�tt ekstra penger. De m� derfor bruke pleiepersonell fra eldreomsorgen til oppgaver som f�r l� under sykehusene.

Flere medlemmer av Stortingets Sosialkomite roper p� kvalitetsreformer. Regjeringen Bondevik I la allerede i januar 2000 fram en stortingsmelding om innholdet og kvaliteten i eldreomsorgen. Der ble blant annet situasjonen for demente spesielt belyst, og det ble foresl�tt en rekke tiltak for styrket kvalitet og bedre rekruttering. Hva med � f�lge opp det som Stortinget vedtok? Det m� til en rekrutteringsplan for helsepersonell i eldreomsorgen. Kommune�konomien for 2004 m� styrkes for � sikre at svake grupper f�r den omsorg de fortjener og det trengs en klargj�ring av regelverk. Er det noen av oss som fortjener � f� ha sitt behov for helsetjenester, s� m� det v�re de eldre!

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data