This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

26. 8. 2003

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Kvalitetskrise i eldreomsorgen: M� taes p� alvor

Rapporten fra Norsk Sykepleierforbund b�r ikke komme som noen overraskelse for noen som f�lger eldreomsorgen p� n�rt hold, sier Senterpartiets tidligere sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa, leder av Stortingets kommunalkomite.

Kleppa reagerer spesielt sterkt p� at flere medlemmer av Stortingets sosialkomite n� roper p� kvalitetsreformer. Regjeringen Bondevik I la i januar 2000 fram en stortingsmelding om innholdet og kvaliteten i eldreomsorgen. Der ble blant annet situasjonen for demente spesielt belyst, og det ble foresl�tt en rekke tiltak for styrket kvalitet og bedre rekruttering. Dessverre gjorde Jon Alvheim sitt til at denne meldinga fikk liten oppmerksomhet.

Bondevik II-regjeringen har et stort ansvar for dagens situasjon. De har s�rget for en sterkt svekket kommune�konomi. Det m� vel snart bare v�re Erna Solberg og noen f� til som tror at alle meldingene om kutt i nattevakter, reduksjon av legetimer og svekket bemanning f�rer til bedre eldreomsorg. Bondevik II-regjeringen har ogs� p�lagt sykehjemmene nye oppgaver, ved � gi sykehusforetakene gr�nt lys for en r� utskrivingspraksis. De som f�r var ferdigbehandlede pasienter, har n� f�tt benevnelsen utskrivingsklare. Dette har skjedd uten at kommunene har f�tt ekstra midler. De m� derfor bruke pleiepersonell fra eldreomsorgen til oppgaver som f�r l� under sykehusene.

Jeg ber Regjeringen ta rapporten p� st�rste alvor. Jeg vil spesielt p�peke behovet for en rekrutteringsplan for helsepersonell i eldreomsorgen. Kommune�konomien for 2004 m� styrkes for � sikre at svake grupper f�r den omsorg de fortjener. Det trengs �penbart ogs� en klargj�ring av regelverk. Eldre mennesker skal ogs� ha dekket sitt behov for helsetjenester; avslutter Meltveit Kleppa.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data