This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Molde, 25. august 2003

Eli Sollied �veraas- stortingsrepr. Sp

Gassfergeteknologien M� utviklast i Norge!

Gassfergene m� byggast i Norge!

Det er det klare budskapet fra Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, i brev til samferdselsminister Torild Skogsholm.

Senterpartiet er opptatt av at gassteknologien skal utvikles her i landet, og at 4 nye gassferger derfor skal bygges i Norge. Derfor ber Senterpartiet statsr�den svare p� om hun kan garantere at utviklingen av gassferger IKKE blir lagt ut p� anbud, men blir definert som et statlig utviklingsprosjekt.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det flertall for Sp`s forslag om � gi statsgaranti for bygging av 4 nye gassdrevne ferger.

En fornyelse av fergefl�ten vil gi s�rt tiltrengte oppdrag til skipsverft som i dag mangler kontrakter. Det er sv�rt viktig at dette kommer i gang snarest, og at man fra regjeringens side definerer dette som utviklingsprosjekt i forhold til ny teknologi.

Bare p� den m�ten kan man SIKRE at bygging av gassferger blir et bidrag til � bedre sysselsettingen i norsk verftsindustri.

Senterpartiet forventer at regjeringen kommer i gang med � sette prosjektet ut i livet!

Samferdselsministeren m� n� komme p� banen og garantere at utviklingen av gassferger ikke blir lagt ut p� anbud, men komme norske verft og norske arbeidsplasser til gode!

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data