This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

22.8.2003

Stortingsrepresentant Morten Lund, Senterpartiet

Rusbrus-OMVENDELSEN

Alkoholforbruket til 15 - 20 �ringer er det h�yeste som er m�lt til n�. Tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at unge i denne aldersgruppen i snitt drikker 5,5 liter ren alkohol. Fram til 1998 l� forbruket stabilt p� 3 liter. Den betydelige �kningen i �r, skyldes etter alt � d�mme rusbrusens meget omtalte inntog i butikkhyllene ved nytt�r.

Det var Regjeringen, med E�S-partiet KrF, som i fjor h�st foreslo � flytte rusbrussalget over fra Vinmonopolet til dagligvarebutikkene siden E�S-avtalen krevde at en m�tte ha like regler for omsetning av �l og andre drikkevarer med samme alkoholinnhold.. Dette fikk sj�lsagt flertall p� Stortinget med st�tte fra FrP.

De meget uheldige f�lgene av � plassere rusbrusen blant dagligvarene var klart for flere av partiene ved behandlinga i Stortinget. Derfor foreslo Senterpartiet sammen med Ap og SV � be regjeringen om � utrede konkrete, omsetningsbegrensende tiltak for alkoholholdige varer med alkoholprosent under 4,76 i forbindelse med at dette varespekteret ble utvidet i dagligvarehandelen.

Dette forslaget ble ikke st�ttet av KrF som da kunne gitt forslaget flertall. De valgte � se bort fra advarsler fra avholdsbevegelsen og fra helsepersonell. Det var ogs� velkjent at land som Frankrike, Sveits og Nederland har gjennomf�rt eller vurderer � gjennomf�re tiltak for � redusere forbruket av rusbrus.

Bak forslaget i Stortinget l� det merknader fra Senterpartiet og SV om at "Regjeringen b�r ta i bruk aktive virkemidler for � motvirke �kt alkoholkonsum i m�lgruppen for rusbrus, der aktuelle virkemidler kan v�re s� vel aldersgrense p� 20 �r for kj�p av slike produkter som �kt avgift for disse produktene".

Heller ikke disse merknadene kunne KrF stille seg bak! Og dette ville ikke en gang ha v�rt i utakt med E�S-avtalen!

F�rst n� ved starten av valgkampen har KrF f�tt �ynene opp. N� vil KrF ha en kampanje mot rusbrus og flytte salget av b�de rusbrus og pils over til Vinmonopolet. I tillegg vil KrF opprette flere polutsalg. Regjerings-partner H�yre har allerede avvist dette.

Hvorfor kunne KrF s� sent som i fjor h�st ikke en gang v�re med p� � f� utredet avgrensende tiltak for rusbrusen? Jeg regner med at representanten til KrF i Familie- og kulturkomiteen, Ola T. L�nke eller parlamentarisk leder Jon Lilletun, kan svare p� b�de dette og at de ikke hadde en eneste s�rmerknad eller forslag da denne sv�rt viktige saken var til behandling for noen m�neder siden.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data