This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Oslo, 22.08.03

�slaug Haga, Senterpartiet

WTO-forhandlingene m� dr�ftes i Stortinget umiddelbart!

Regjeringen har oppsiktsvekkende brutt med Norges alliansepartnere i WTO-forhandlingene, og tilsynelatende forlatt alliansen av land som forvarer det multifuksjonelle landbruket. Norge har blant annet avsl�tt samtaler med Sveits` �konomiminister, og har ikke skrevet under et felles posisjonsdokument. �slaug Haga mener det er skapt s� stor forvirring at Stortinget umiddelbart m� bli orientert om utviklingen i forhandlingene og om det er endringer i Norges posisjon. Senterpartiet har derfor tatt initiativ til at Stortingets rette organ sammenkalles, til tross for at den ordnin�re Stortingssesjonen ikke starter f�r i oktober.

- Dette er enten et totalt linjeskifte fra Regjeringen eller slett diplomatisk h�ndverk, sier �slaug Haga. - Uansett er det uakseptabelt, fordi det bryter med Stortingsflertallets uttrykte vilje. Det har tatt �r � bygge opp alliansene i landbruksforhandlingene i WTO, og det er sv�rt alvorlig at regjeringen n� skifter spor, sier hun.

WTO-forhandlingene kan f� dramatiske f�lger for norsk landbruk og sysselsettingen i n�ringsmiddelindustrien. Forslaget som n� ligger p� bordet fra USA og EU vil rasere store deler av norsk landbruk, dersom det blir sluttresultatet. Norge har i lang tid v�rt en aktiv st�ttespiller til nettverket av sm� jordbruksnasjoner som prim�rt produserer mat til egen befolkning, ikke til eksport. N� ser det ut til at norske forhandlere er totalt passive, og vil ikke delta for � demme opp mot posisjonen til USA og EU.

- Jeg kan bare spekulere i hva regjeringen pr�ver � oppn�, sier Haga. - Sikkert er det at landbrukets interesser blir fors�mt i forhandlingene. Landbruksministeren er ikke engang til stede i forhandlingene, men har overlatt forsvaret for norsk landbruk til utenriksminister Petersen og n�ringsminister Gabrielsen. Jeg frykter at H�yre driver taktisk spill for bygge ned norsk landbruk, og at de holder sin agenda skjult mens politikerne i Norge er opptatt med valgkampen, avslutter Haga.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data