This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

21.8.2003

SP

REISERUTER - �SLAUG HAGA OG MARIT ARNSTAD FRAM TIL VALGET 15. SEPTEMBER (med forbehold om endringer)

�SLAUG HAGA:

21. august Finnmark

kl. 12.00 Presselunsj - Rica Hotel, Alta

* Presentasjon av FSP's hovedsaker

* Presentasjon av Sp's hovedsaker

Representant fra Alta Taxisentral deltar.

kl. 13.30 Bes�k - Skifer og Naturstein, Alta

Tema: Framtidsutsikter - besparelser ved 0 - null arb.giveraravgift

kl. 15.00 Stand i Alta sentrum - City

* Apeller v/toppkandidater + �slaug

23. august Rogaland

kl.10.30 Stand p� Arneageren, Stavanger sentrum

kl.12.00 Valgkamp�pning p� Utstein Kloster

26. august Oslo

kl. 14.10 Maktutredningen

Sluttkonferanse - Makt og demokrati i Norge

27. august Hedmark

L�ten

kl. 9.00 Kaffe og mat. Program om kommunesammensl�ing, ledet av ordf�rerkandidat Martin Skramstad.

kl. 11.30 Avreise til �mot.

kl 12.15 �mot Program regionfelt, ledet av ordf�rerkandidat Ole Gustav Narud.

Leder Stopp regionfelt �stlandet Einar Gjems og leder Natur og Ungdom Ane Hansdatter Kismul deltar.

kl 14.30 Avreise til Trysil.

kl 16.00 Trysil Program n�ringsutvikling, ledet av ordf�rerkandidat Erik Sletten.

SEPTEMBER

1. september Vestfold

Tema: Samferdselspolitikk, - b�de jernbane og E 18.

Kl. 12.00 Pressem�te i Holmestrand Fjordhotell vis-a-vis Holmestrand Jernbanestasjon m/lunsj.

Utbygging av Vestfoldbanen.

Kl. 14.15. Pressem�te v/Lang�ker (By The Way Holms) p� E 18 Her deltar ogs� representanter for Aksjonsgruppa for ny E 18.

- If�lge Norsk Transportplan vil ikke utbyggingen av strekningen Lang�ker - Bommestad (Sandefjord-Larvik) bli iverksatt f�r etter 2009 en gang.

- SP �nsker denne utbygging f�r 2009, slik at vi kan f� en sikker og god E 18 gjennom hele fylket raskest mulig.

- Foruten trafikksikkerhet, inneb�rer ogs� denne utbyggingen at Larvik kommune raskere kan f� etablert sitt industriomr�de p� Ringdalskogen.

2. september Oslo

NRK-radio - partilederutsp�rring

3. september S�r-Tr�ndelag

Orkdalsregionen og Oppdal

4. september Oppland

kl. 11.00 Pressekonferanse Uppigard Skjaak, Skj�k

kl. 13.30 Befaring �vre-Otta

Orientering om utbygginga med bes�k i "fjellhallen" og anleggsomr�det.

5. september Oppland

kl. 09.00 Heimflytting fra st�len.Gaukelia-Bratt�skrysset (Nord-Aurdal)

kl. 10.30 Ta fjellet i bruk. Vasetst�len er et eksempel p� dette.

Kl. 12.30 Bes�k p� distriktsmedisinsk senter.

8. september Oslo

Nettintervju p� Nettavisen TV2

9. september Trondheim

NRK - Folkem�te

12. september Oslo

NRK - partilederdebatt

13. september Bergen

TV2 - partilederdebatt

REISERUTE - MARIT ARNSTAD

22. august Nord-Tr�ndelag

kl. 10.00 Seminar: "Bioenergi - naturbasert verdiskaping".

Arr.: Senterpartiet i NordTr�ndelag/Senterpartilaga i Stj�rdal i samarbeid med Planteforsk Kvitahamar.

Sted: Planteforsk Kvitahamar forskningssenter, Stj�rdal

26. august Akershus

28. august Buskerud

"Sm�ting" p� Kongsberg - NHO's utvalg for mindre bedrifter.

2. september Oslo

NRK - folkem�te

4. september Oslo

kl. 15.00 Justivalen - Aulaforum 2003.

E�S-debatt

5. september Vest-Agder

Protestfestivalen 2003 i Kristiansand.

kl. 15.00 Debatt: "Fenomenet Fremskrittspartiet"

kl. 17.00 Debatt: "Har vi r�d til � opprettholde distrikts-Norge - eller har vi r�d til � la v�re?"

6. september Vest-Agder

kl. 08.30 Brennevinsmyra i Mandal.

M�te med grunneiere som blir ber�rt av reguleringsplan. Besiktigelse av bostedseiendommer som ligger n�r et industriomr�de. Buffersonen er n� omregulert til industri slik at industrien blir lagt 50 meter fra bolighus. Tomtefesteloven. Leder i Mandal Sp, Nils Frivoll, vil informere/vise hvordan tomtefesteloven vil sl� galt ut for b�ndene som har inntekter av utleietomter.

kl. 09.30 Bes�k p� ordf�rer Kirsten Lescbrandts kontor. Informasjon om Mandals politiske situasjon.

kl. 10.30 M�te med landbrukssjefen med hovedvekt p� vern av jorda og tomtefesteloven.

kl. 12.00 Stand med Mandal Senterparti p� Torget i Mandal.

8. september Telemark

kl. 10.30 Hydro Polymers, Porsgrunn - gassproblematikk. Vert: Dir. Leif Helleb�. Sp delt: Andreas Kj�r, ordf�rerkandidat Bamble, Lars Bjaadal, fylkesordf�rerkandidat, Tore Buer, 1.-kandidat Porsgrunn, Elin Nordb� Gilberg, 1. kandidat Siljan, Ben Leirv�g, 1.kandidat Skien.

kl. 12.00 Presselunsj. Vi presenterer v�re politiske budskap for pressen.

kl. 13.00 Bes�k p� Brevikgruppen, Brevik (tidligere Trosvik Verksted).

9. september Troms

kl 11.00 Pressekonferanse ombor p� Singne I.

En tur p� fjorden utenfor Troms�. Med fokus p� n�ringspolitikk og fiskeripolitikk. "Hvordan skal kysten v�r se ut i fremtiden?"

kl 13.00 Bes�k p� Bjerkaker skole., Troms�. En skole som ikke er pusset opp og som har store mangler, b�de p� arbeidsmilj� og for elevene. Skolen er i tillegg overbefolket p� grunn av stor tilflytting til omr�det, og stadige utsettelse p� bygging av ny skole.

kl 14.30 Stand i Troms�. Ronald Rindestu, 1. kand. Troms Sp, og Geir Finne, 1. kand. Troms� Sp, vil v�re med p� opplegget.

10. september Oslo

Studentdebatt i Chateau Neuf.

11.- 13. september Nord-Tr�ndelag

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data