This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.9.2003

SP

Hydros arbeidsplasser i H�yanger, �rdal og p� Karm�y

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, vil ta initiativ for � samle de parlamentariske lederne p� Stortinget for � dr�fte hvordan Stortinget kan bidra til � videref�re og modernisere Norsk Hydros virksomhet i H�yanger, �rdal og p� Karm�y. -Disse arbeidsplassene er av stor betydning b�de for norsk eksportindustri og for de ber�rte lokalsamfunn. En utfasing og avvikling av denne virksomheten vil ha stor negativ betydning, sier Arnstad.

Det er et aktivt samarbeid lokalt mellom partiene for � finne en l�sning p� denne saken. -Partiene p� Stortinget b�r ogs� ha felles interesse av � opprettholde disse arbeidsplassene, sier Arnstad. Hun vil ta initiativ til et m�te s� snart Stortinget er samlet i oktober.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data