This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

10.9.2003

Stortingsrepresentant Inger S. Enger (Sp)

Dyrere porto for lokalaviser

?Det kommer ikke som noen overraskelse at markedskreftene skal r�de, ogs� n�r det gjelder Postens prispolitikk overfor aviser og blader, sier stortingsrepresentant Inger S. Enger fra Senterpartiet. Regjeringa driver en systematisk liberaliseringspolitikk der det blir stadig mindre rom for � ta geografiske eller kulturpolitiske hensyn. Med st�tte fra FrP omgjorde Regjeringa Posten til AS fra 1. juli 2002, og postomr�det blir gradvis liberalisert som ledd i EU-tilpasning.

Av NTB-melding gjengitt i GD i g�r, gikk det fram at samferdselsminister Torild Skogsholm gir klarsignal for � se bort fra kulturpolitiske hensyn og godtar kraftig �kning i portoprisene. Det vil s�rlig ramme de avisene og bladene som er avhengige av � bruke Posten som distribusjonskanal. Asta Brimi i landslaget for lokalaviser har uttalt at flere lokalaviser kan g� dukken.

Dette er dramatisk. Slike br� og u�nska pris�kninger m� unng�s, sier Inger Enger. ?Vi trenger en helhetlig utredning av hva den nye markedsstyrte politikken vil bety for posttilbudet og portoprisene i distriktene, f�r det gjennomf�res ytterligere endringer, sier Enger. Oppst�r det store skjevheter, vil Senterpartiet g� inn for � �ke det statlige kj�pet av ul�nnsomme posttjenester. Distribusjonsst�tte for s�rlig utsatte aviser og blader, slik Landslaget for lokalaviser foresl�r, er noe vi er interessert i � vurdere.

?De mange lokalavisene som ofte har mange lesere utenfor sitt eget dekningsomr�de, er en viktig del av avisfloraen. B�de kulturpolitisk og for � f� fram et bredt spekter av synspunkter, m� vi ha r�d til � ta vare p� disse avisene, sier Enger.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data