This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

10.9.2003

Senterpartiets nestleder Lars Peder Brekk

Pressemeling

- Sp sier Nei til yrkesforbud for kystfl�ten.

- Senterpartiet er helt uenig i forslaget fra havforskerne om forbud om fiske av kyst-torsk neste �r for b�ter over 11 meter. Reguleringen, som eventuelt vil gjelde hele kysten fra M�re og Romsdal og nordover n�rmest vil medf�re yrkesforbud for kystfiskerne langs kysten, sier Senterpartiets nestleder Lars Peder Brekk.

- S�r for Lofoten er havforskernes unders�kelser sv�rt mangelfulle eller mangler helt. Skal en ta dette forslaget om forbud om fiske av kyst-torsk bokstavelig, vil det bli enorme restriksjoner for kystfl�ten. Dette vil i neste omgang g�r ut over mottaksanlegg og arbeidsplasser. Det vil v�re en helt umulig situasjon at kystfl�ten, med b�ter over 11 meter, skal bli hindret i sin aktivitet, samtidig som tr�lere og havfiskefl�ten f�r fiske sine kvoter ubegrenset.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data