This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

10.9.2003

Kommentar fra Bente Holm S�lid, SP

Prosjektgruppen i Helse �st har lagt fram forslag til prioritering av sykehusutbygging.

Nytt sykehus i �stfold!

Av Bente Holm S�lid, Gruppeleder for Sp i Fylkestinget og leder av Helse og sosialkomiteen

Det blir nytt �stfoldsykehus! Flott.

Men psykiatrien og skyves ut i det bl� og skal fortsatt v�re i skyggenes dal. Oppturen for psykiatrien blir satt i revers. Senterpartiet utfordrer Helse �st: Ta opptrappingsplanen p� alvor. Skaff midler til en skikkelig for psykiatrien i �stfold!

Nytt sykehus men uten psykiatri

Prosjektgruppen i Helse �st har lagt fram s�kalt "samlet plan" for investeringer i Helse �st fram til 2020. Det blir nytt �stfoldsykehus med oppstart senest innen 2005! Sykehuset blir mindre enn fylkeskommunen foreslo, men med en utbedret Mosse-avdeling. For �stfold er dette flott.

Men her kommer malurten i begeret: Det nye �stfoldsykehuset skal bygges uten at psykiatrien er med. Psykiatrien skal vente enda en gang og fortsatt drive i gamle lokaler p� Veum. Det settes full brems p� utviklingen av et helhetlig tilbud og en ny og �pnere psykiatri, og psykiatrien plasseres utenfor "det gode selskap". Fordelene med et utvidet fagmilj� ved � plassere psykiatri og somatikk i samme hus, blir borte. M�let om likestilling mellom psykiatri og somatikk er forlatt.

Det er ikke engang vurdert hva som skal skje med de to akuttavdelingene som ligger i Fredrikstad. Og lokalene p� Veum sies � v�re gode nok. Det er oppsiktsvekkende n�r bygninger som er fra 1914 sies � v�re hensiktsmessige lokaler for moderne drift!

Gruppen skylder p� Helse �st sin �konomi. Ufordringen n� ligger hos Helse �st sitt styre som skal bestemme dette om 6 uker. N� m� styret v�re seg sitt ansvar bevisst og ta psykiatrien p� alvor.

Opptrappingsplanen og midler til drift

Under et m�te mellom Sykehuset �stfolds ledelse og Senterpartiets leder �slaug Haga den 19.august framkom ingen vyer og visjoner eller engasjement for psykiatrien. Der ble fortalt at Helse �st og S� er flinke til � holde budsjett og har �ket produktiviteten. Men hva skjer med tilbudet innen psykiatrien?

Tilbudet der folk bor, p� de nybygde DPS'ene bygges ned istedenfor opp, og det er endog planlagt en sentralisering av Kolstad i Sarpsborg til Halden. Det skjer p� tross av Stortingets opptrappingsplan som varer til 2007.

Vi vet at �stfold ligger under landsgjennomsnittet for psykiatri tilbud, og over gjennomsnittet i behov. Skal dette gapet best� n�r Stortingets satsing ved en nasjonal psykiatri plan ender i 2007? Det kan ikke forsvares. Det som er viktig er om behandlingsapparatet sikrer at folk f�r hjelp n�r det trengs. For � m�te behovene i �stfold m� det midler til.

Psykiatrien har hus p� Veum, men disse bygningene trenger s�rt til rehabilitering hvis de fortsatt skal v�re i drift. Kostnad for opprusting av disse er ikke engang nevnt

Utfordringen g�r n� til Helse �st: Skaff midler til en skikkelig opptrapping for psykiatrien i �stfold!

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data