This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

5.9.2003

�slaug Haga, leder i Senterpartiet

Leserinnlegg

Hva n�, pleie- og omsorgsarbeider ?

Valgkampen n�rmer seg slutten. Dessverre har ikke de temaene som virkelig betyr noe, f�tt s�rlig oppmerksomhet. Dere som jobber i pleie- og omsorgssektoren vet hva det dreier seg om. Hvordan skal vi gi v�re eldre og syke en trygg og verdig hverdag?

Senterpartiet tror ikke at konkurranseutsetting av omsorg l�ser de utfordringene vi st�r overfor. Vi trenger flere hender i arbeid, som kan avlaste dere som er overarbeidet og presset p� tid. Vi kan ikke akseptere at eldre m� stelles midt p� natten, fordi nasjonal�konomien ikke m� overopphetes.

Senterpartiet har derfor foresl�tt mer penger til kommunene. Dette ville gitt flere ansatte og vi kunne unng�tt nedskj�ringer, som skaper uverdige forhold b�de for eldre og ansatte. Det er ressurser som trengs. Vi mener det er respektl�st av Regjeringen og Stortingsflertallet � f�re en politikk som setter svake grupper opp mot hverandre, istedenfor at de som har mest bidrar litt mer til fellesskapet.

Senterpartiet mener ogs� at turnusarbeid i helsesektoren skal likestilles med skiftarbeid i industrien. I dag m� en turnusarbeidende jobbe 2 timer mer i uken enn en skiftarbeidende. Dette bidrar til �kt slitasje p� den enkelte ansatte i tillegg til harde l�ft og hardt arbeidspress.

La oss sammen bidra til en god offentlig omsorg. Stem Senterpartiet.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data