This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

4.9.2003

SP

Morten Lund (Sp) om den �kende arbeidsledigheten

Senterpartiet krever m�lrettet n�ringspolitikk

-N� trengs kraftige signal fra Regjeringen om at den bryr seg om de arbeidsledige og om de bedrifter som sliter. Regjeringen b�r allerede n� varsle om hva den vil foresl� i budsjettet for � stimulere n�ringslivet og redusere arbeidsledigheten, sier Senterpartiets finanspolitisk talsmann Morten Lund.

Lund mener det er meningsl�st med ledighet innen bygg- og anleggssektoren n�r det finnes s� mange ul�ste oppgaver. Det er bedre � bruke penger p� � bygge gang- og sykkelveger, vedlikeholde skoler og kirker framfor � betale arbeidsledighetstrygd. De siste dagers reportasjer viser ogs� det store behovet for flere ansatte i omsorgssektoren. Bedre kommune�konomi vil i sterk grad bidra til � redusere arbeidsledigheten.

-Statens n�rings- og distriktsutbyggingsfond gikk tom for midler allerede i sommer. �kte bevilgninger vil bidra b�de til � sikre eksisterende bedrifter og til � starte nye, sier Lund.

Lund ber ogs� Regjeringen vurdere Senterpartiets forslag om � avsette 20 milliarder kroner i kapitalbase til regionale n�ringsfond som forvaltes i et samarbeid mellom fylkeskommunene og SND. Dette kan gi grunnlag for systematisk � tilrettelegge for � videreutvikle n�ringslivet i hele landet med utgangspunkt i naturressurser, kapitalstyrke og kunnskap.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data