This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

4.9.2003

SP

REISERUTER - �SLAUG HAGA OG MARIT ARNSTAD

REISERUTER - �SLAUG HAGA OG MARIT ARNSTAD FRAM TIL VALGET 15. SEPTEMBER (med forbehold om endringer)

REISERUTE - �SLAUG HAGA:

4. september Oppland

kl. 11.00 Pressekonferanse Uppigard Skjaak, Skj�k

kl. 13.30 Befaring �vre-Otta

Orientering om utbygginga med bes�k i "fjellhallen" og anleggsomr�det

P4s Sytten Tretti

5. september Oppland

kl. 09.00 Heimflytting fra st�len.Gaukelia-Bratt�skrysset (Nord-Aurdal)

kl. 10.30 Ta fjellet i bruk. Vasetst�len er et eksempel p� dette.

Kl. 12.30 Bes�k p� distriktsmedisinsk senter.

8. september Oslo

P4s Radiofrokost

Nettintervju p� Nettavisen TV2

9. september Trondheim

NRK - Folkem�te

11. september Oslo

Nettintervju p� VG-nett sammen med 9 ordf�rerkandidater

12. september Oslo

NRK - partilederdebatt

13. september Bergen

TV2 - partilederdebatt

REISERUTE - MARIT ARNSTAD

4. september Oslo

kl. 15.00 Justivalen - Aulaforum 2003.

E�S-debatt

5. september Vest-Agder

Protestfestivalen 2003 i Kristiansand.

kl. 15.00 Debatt: "Fenomenet Fremskrittspartiet"

kl. 17.00 Debatt: "Har vi r�d til � opprettholde distrikts-Norge - eller har vi r�d til � la v�re?"

6. september Vest-Agder

kl. 08.30 Brennevinsmyra i Mandal.

M�te med grunneiere som blir ber�rt av reguleringsplan. Besiktigelse av bostedseiendommer som ligger n�r et industriomr�de. Buffersonen er n� omregulert til industri slik at industrien blir lagt 50 meter fra bolighus. Tomtefesteloven. Leder i Mandal Sp, Nils Frivoll, vil informere/vise hvordan tomtefesteloven vil sl� galt ut for b�ndene som har inntekter av utleietomter.

kl. 09.30 Bes�k p� ordf�rer Kirsten Lescbrandts kontor. Informasjon om Mandals politiske situasjon.

kl. 10.30 M�te med landbrukssjefen med hovedvekt p� vern av jorda og tomtefesteloven.

kl. 12.00 Stand med Mandal Senterparti p� Torget i Mandal.

8. september Telemark

kl. 10.30 Hydro Polymers, Porsgrunn - gassproblematikk. Vert: Dir. Leif Helleb�. Sp delt: Andreas Kj�r, ordf�rerkandidat Bamble, Lars Bjaadal, fylkesordf�rerkandidat, Tore Buer, 1.-kandidat Porsgrunn, Elin Nordb� Gilberg, 1. kandidat Siljan, Ben Leirv�g, 1.kandidat Skien.

kl. 12.00 Presselunsj. Vi presenterer v�re politiske budskap for pressen.

kl. 13.00 Bes�k p� Brevikgruppen, Brevik (tidligere Trosvik Verksted).

9. september Troms

kl 11.00 Pressekonferanse ombor p� Singne I.

En tur p� fjorden utenfor Troms�. Med fokus p� n�ringspolitikk og fiskeripolitikk. "Hvordan skal kysten v�r se ut i fremtiden?"

kl 13.00 Bes�k p� Bjerkaker skole., Troms�. En skole som ikke er pusset opp og som har store mangler, b�de p� arbeidsmilj� og for elevene. Skolen er i tillegg overbefolket p� grunn av stor tilflytting til omr�det, og stadige utsettelse p� bygging av ny skole.

kl 14.30 Stand i Troms�. Ronald Rindestu, 1. kand. Troms Sp, og Geir Finne, 1. kand. Troms� Sp, vil v�re med p� opplegget.

10. september Oslo

Studentdebatt i Chateau Neuf.

11.- 13. september Nord-Tr�ndelag

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data