This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Oslo, 02.09.03

Pressemelding fra �slaug Haga, leder i Senterpartiet

Slaget om norsk landbruk st�r n�!

I skyggen av norsk valgkamp p�g�r dramatiske forhandlinger i WTO, som vil f� dramatiske konsekvenser for norsk landbruk dersom forhandlingsresultatet blir slik det n� ser ut til. - Alle venner av norsk landbruk; som er opptatt av levende bygder, kulturlandskap og matproduksjon i Norge; m� n� mobilisere. Dette er en skjebnetime for norsk landbruk. Jeg er skremt over at regjeringen ser ut til � gi seg p� punkt etter punkt i forhandlingene, sier �slaug Haga.

Regjeringen st�r ikke lenger st�r fast p� Norges opprinnelige posisjoner. Dette betyr blant annet at regjeringen har �pnet for et forhandlingsresultat som

Landbruksforslaget som n� ligger p� bordet i WTO, vil bety en avtale som bare tilgodeser de st�rste eksportnasjonene innenfor landbruk. Store eksportland vil f� gevinstene av avtalen, mens kostnadene m� b�res av land som produserer sm�skala og milj�vennlig. Norge, som fortrinnsvis produserer mat til egen befolkning, blir en av taperne. Det samme blir de fattigste U-landene, som f�r redusert sin mulighet til � beskytte egne markeder gjennom toll, noe som er avgj�rende for � sikre egen matproduksjon i disse landene.

- Avtaleutkastet fra WTO kan ikke aksepteres slik det foreligger n�, fastsl�r Haga. - Regjeringen m� umiddelbart flagge sine opprinnelige posisjoner, og gjenoppta alliansebyggingen som har v�rt s� viktig for oss tidligere. - Jeg mistenker Petersen o co for � ville starte avviklingen av norsk landbruk i skul av norsk valgkampdebatt. H�yre satser tydeligvis p� at WTO skal gj�re jobben for dem, slik at de selv st�r med rene hender. Men de skal ikke f� d� i synden, avslutter Haga.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data