This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Oslo, 18.08.03

�slaug Haga, leder i Senterpartiet

Skolepolitisk teater - reformpause n�!

- Det drives et skolepolitisk teater i Norge, sier �slaug Haga. - Bondeviks snakk om et "skolepolitiske forlik", er � skyve fra seg ansvaret for kommune�konomien som skal finansiere den gode skolen. Debatter om heldagsskole og integrering av SFO i skolen er virkelighetsfjernt s� lenge situasjonen i skolen er:

Til tross for vanskelige rammebetingelser skjer det sv�rt mye spennende utviklingsarbeid i norsk skole. - N� trengs ikke flere reformer - det trengs en reformpause slik at l�rerne kan f� fred til � drive utviklingsarbeid innenfor de rammer man har, p�peker Haga. 55 % av norske kommuner har varslet at de m� kutte i skolebudsjettene sine, fordi Stortingsflertallet har ikke har sikret kommunene de n�dvendige inntekter.

- N� m� de skolepolitisk revolusjon�re komme seg ned p� bakken og forholde seg til det som er den reelle situasjonen i skolen. Det hjelper ikke at Kristin-er og Jens-er bygger luftslott s� lenge Erna Solberg ikke vil gi kommunene penger til � f� p� plass de mest element�re redskapene skolen trenger, sier hun.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data