This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Asker 8.-10. august 2003

Uttalelse fra landsstyret i Senterkvinnene

Tiltak mot ny kraftkrise n�!

Olje- og energiministeren gir inntrykk av � skyve alle problemene knyttet til de h�ye str�mprisene foran seg, og har sv�rt f� strakstiltak for � m�te en ny str�mkrise. Senterkvinnene mener det m� settes i verk tiltak straks slik at str�mprisene ikke blir like h�ye neste vinter som de var i fjor. Str�m er en n�dvendighetsartikkel og et velferdsgode som alle m� kunne kj�pe til en overkommelig pris.

Hva gj�r statsr�den med alle de gode innspillene han har f�tt? P� skriftlig sp�rsm�l fra Senterpartiet om aktuelle hurtigvirkende tiltak, svarte Statsr�den 30. juni at de fleste tiltaka i denne sektoren har et langsiktig perspektiv. Dette er likevel ikke godt nok n�r forbrukerne trenger raske tiltak.

Omlegging til andre energikilder, utbygging av mer kraft mv. tar sj�lsagt tid. Forslaget Senterpartiet fremma om minstekrav til magasinfylling, skiller seg fra flere av de andre innspillene. For dette forslaget er en systemforbedring. Det er et langsiktig tiltak - som kan gjennomf�res raskt - hvis det bare er politisk vilje til det. Et slikt krav kan for eksempel kombineres med en kompensasjon til kraftprodusentene.

Senterkvinnene �nsker ogs� fortgang i arbeidet med:

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data