This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

13. august 2003

�slaug Haga og Sp dreg i Vesterveg med valkampopninga 2003:

Sp med sentral valkampopning i Bergen 16. august

Hovedmarkeringa vert p� Torgalmenningen i Bergen 16. august fr� kl. 11.00. Her vert det appellar av partileiar �slaug Haga, senterungdomsleiar Trygve Slagsvold Vedum, fylkesordf�rarkandidat Magnar Lussand og Bergen sin toppkandidat Kjersti Toppe, samt mykje godt kulturelt program.

Men arrangamenta rundt valkampopninga startar allereie fredag 15. august. Kl. 19.00 vert det folkem�te p� Seim, Lind�s. Som sentrale deltakarar i paneldebatt p� folkem�tet p� tema arbeid, skule og regionalt samarbeid deltek Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete og Rune J. Skj�laaen. Partileiar �slaug Haga vil halda tale.

Fredag ettermiddag vil Marit Arnstad bes�kja B�mlo sin ordf�rarkandidat Sammy Olsen. Magnhild Meltveit Kleppa vil bes�kja Granvin og Ulvik sine Sp-ordf�rarar, som vil presentera kommunesamarbeid. Kleppa vil ogs� m�ta p� stands p� Meland f�r ho reiser til folkem�tet. Austrheim Sp f�r bes�k av Rune J. Skj�laaen, Lind�s Sp f�r bes�k av Jorunn Ringstad, og Rad�y Sp f�r Eli Sollied �ver�s p� vitjing; alt dette vert f�r folkem�tet kl. 19.00.

P� Torgalmenningen l�rdag 16. august kl 11.00 - 12.00 vil det s� verta sj�lve hovedmarkeringa og opning av valkampen 2003. Her vert det appellar av partileiar �slaug Haga, fylkesordf�rarkandidat Magnar Lussand og Bergen sin toppkandidat Kjersti Toppe. Hardanger Big Band, (m.a.deltakarar p� Kongsberg Jazzfestival), og Universitetet sitt mannskor "Arme Riddere" vil st� for den musikalske underhaldninga.

Pressekonferansen vil finna stad p� Hotel Norge kl. 12.15 med presentasjon av "Slik sentraliserer politikarane Norge" og andre hovedsaker i Senterpartiets valkamp. Deltakarar: �slaug Haga, Lars Peder Brekk, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad.

Etter pressekonferansen, ca. 13.30, vil det verta eit internt "Klar til kamp"- m�te p� Clarion Hotel Admiral for heile tillitsmannsapparatet der �slaug Haga vil oppildna til topp innsats.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data