This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.8.2003

Stortingsrepresentant Morten Lund, Senterpartiet

GJEDREM HAR GJORT FEIL - BONDEVIK HAR ANSVARET

Norge har tapt mange tusen arbeidsplasser i konkurranseutsatte n�ringer fordi rentekursen har blitt holdt alt for h�g, og gitt oss en kronekurs som har tatt alt overskudd i eksportn�ringene i snart to �r. Fiskeeksporten alene tapte 2.5 milliarder kroner p� ett �r.

Sentralbanksjef Gjedrem burde skj�nt at det ville g� slik. At �kt ledighet og l�gere priser p� importvarer ville gi sv�rt l�g prisstigning. I den situasjonen vi hadde i fjor sommer skulle renta v�rt satt ned for � �ke aktivitet og ettersp�rsel. I stedet valgte han � sette renta opp og true Stortinget med enda h�gere rente dersom Stortinget drista seg til for eksempel � �ke bevilgningene til utviklingstiltak i n�ringslivet. De senere rentereduksjonene m� kunne kalles n�lende.

Det er likevel et st�rre mysterium at statsminister og finansminister har tillatt at Norges Bank har f�tt praktisere en pengepolitikk som har �delagt for s� mye av n�ringslivet v�rt. Senterpartiet foreslo for ett �r siden at rentepolitikken skulle ta mer hensyn til stabil sysselsetting. Vi har senere fremmet forslag om �konomiske stimulanser til sektorer i n�ringslivet der vi har s�rlige fortrinn. Vi har mast om at Regjeringen skal bry seg om n�ringsliv som sliter. Vi har foresl�tt � bevilge mer til sektorer med ledig kapasitet f.eks til veibygging. Alt dette har Regjeringen avvist.

Den knallsterke kronekursen har v�rt en ulykke for landet. Regjeringen kunne i det minste passet p� at prisene p� importvarer ble redusert tilsvarende. Over 10% burde prisnedgangen v�rt fra 2001 til 2002. "Markedet og den frie konkurransen vil ordne opp, men vi m� regne med noe forsinkelse," sa finansministeren p� mitt sp�rsm�l i Stortinget. Resultatet har blitt en reduksjon p� 2-3% i gjennomsnitt. Import�rer og forhandlere sitter igjen med store milliard-gevinster. Mye tyder p� at den frie konkurransen virker mest til fordel for andre enn forbrukerne. Konkurransetilsynet har ikke gitt en lyd fra seg, heller ikke statsr�d Norman.

Vi importerer hvert �r matvarer og drikkevarer for nesten 20 milliarder, og kj�ret�yer for om lag 25 milliarder. Den samla importen av tradisjonelle varer er i st�rrelsesorden 260 milliarder. Er det utenkelig at bilimport�rene eller matvarekjedene snakker sammen n�r fortjenestemulighetene er s� enorme?

Denne regjeringens etterm�le m� bli preget av favoritt�velsen � lene seg tilbake. Den har ikke brydd seg om arbeidsplassene i industrien. Den har ikke krevd p� vegne av forbrukerne at prisen p� importvarer skal f�lge kronekursen. Det hjelper lite i den store sammenhengen at man har v�rt intenst opptatt av at prisene p� vann og avl�p skal bli de samme i alle kommuner uavhengig av hva disse tjenester koster � produsere.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data