This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

5.8.2003

Magnhild Meltveit Kleppa

Senterpartiet �nsker arbeidsinnvandring gjennom jobbs�kervisum

Senterpartiet er sv�rt skeptiske til at Norge �pner for fri innvandring fra EUs nye medlemsland uten overgangsordninger. En hittil hemmeligstemplet rapport fra regjeringen fastsl�r at fri innvandring fra dag �n kan f�re til press mot velferdsordninger samt �kt kriminalitet i Norge.

Flere av EUs store medlemsland, deriblant Tyskland, �sterrike og Finland har sikret seg overgangsordninger p� 7 �r f�r grensene �pnes. Sverige og Danmark vurderer det samme. - Er Norge atter en gang s� opptatt av � v�re beste gutt i klassen i EU-tilpasning at vi ikke engang krever samme overgangsordninger som EU selv?, sp�r parlamentarisk nestleder Magnhild Meltveit Kleppa i Senterpartiet. - Fri arbeidsinnvandring er ikke �nskelig i den situasjonen vi har i dagens norske arbeidsmarkedet. Jeg etterlyser Regjeringens begrunnelse for at Norge ikke trenger tilsvarende overgangsordninger, sier Kleppa.

- Jeg er overrasket over at SV stiller seg positivt til fri arbeidsinnvandring fra disse landene. Senterpartiet mener arbeidsinnvandring m� bygge p� likebehandling av personer fra ulike land, og ikke kun forbeholdes statsborgere av stater innen EU-omr�det. I stedet for fri innvandring fra nye EU-land burde vi praktisere lovverket mer fleksibelt fra land ogs� utenfor EU-omr�det.

Senterpartiets svar i debatten om arbeidsinnvandring er et s�kalt jobbs�kervisum, der kvoter p� arbeidss�kere fra utlandet justeres i samarbeid med partene i arbeidslivet, og med forutsetning om at norske l�nns- og arbeidsvilk�r m� gjelde.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data