This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

30.7.2003

Leder i Senterpartiet, �slaug Haga

Skoleforlik - �pent brev til Kristin Halvorsen

Jeg viser til ditt brev av 28.juli der du utfordrer de andre partiene p� Stortinget til et bredt skoleforlik. Gode skoler til barna v�re har lenge v�rt en viktig sak for Senterpartiet, og vi vil arbeide konsekvent, b�de lokalt og i Stortinget for � n� m�let om en god skole for alle.

En god skole fordrer at de som har ansvaret for skoledriften i landet v�rt, nemlig kommuner og fylkeskommuner, f� nok ressurser. Landets kommuner har de siste �rene f�tt stadig mindre penger, noe som for eksempel har gjort at over halvparten av kommunene har m�ttet kutte i skolebudsjettene sine for dette �ret. Dette har ikke gitt bedre skole. Skal hver elev f� den oppf�lging hun eller han trenger, m� skolen ha mulighet til � tilsette flere l�rere og kunne dele opp klassene i flere grupper slik at l�rerne f�r mer tid til hver elev. Kommune�konomien m� styrkes for at skolen skal bli bedre.

Senterpartiet �nsker en lokal utforming av skolen. Alle lokalsamfunn har verdier og sterke sider de m� kunne dra inn i skolen. Foreldre, elever og l�rere m� i stor grad f� fylle skolen med lokalt innhold, og lokale ressurser m� draes med i undervisningen. Et forlik mellom partiene p� Stortinget m� derfor etter v�rt syn handle om de store linjene og rammene for de som skal drive skolene, og ikke en detaljstyring av skolehverdagen.

Senterpartiet �nsker at skolen skal v�re et sted hvor alle f�r utvikle sine evner. Kreativitet og skaperglede m� framdyrkes. Derfor vil Senterpartiet arbeide for en skole der nyskaping og entrepren�rskap st�r i fokus.

Senterpartiet har foresl�tt at alle barn i grunnskolen skal gis tilbud om �n time fysisk aktivitet hver dag i skoletiden. Vi �nsker ogs� gratis frukt og gr�nt til elevene. Dette vil v�re viktige tiltak for trivsel og l�ringsmilj� i skolen, og et viktig forebyggende helsearbeid.

Senterpartiet �nsker ikke � redusere grunnskolen fra 10 til 9 �r. Senterpartiet er enig i at elever m� f� mulighet til � arbeide mer praktisk, konkret og i prosjekter som inkluderer mange fag. Senterpartiet er ogs� enig at det er behov for spesielt fokus p� ungdomsskolen og i at det er behov for � ruste opp skolebygg gjennom �kte statlige tilskudd.

Dette er noen av v�re prioriteringer. De mer konkrete skoleforslagene fra Kvalitetsutvalget vil Senterpartiet komme tilbake til n�r disse kommer til dr�fting i Stortinget.

Vi gleder oss til � arbeide sammen med b�de SV og andre partiet for � skape en bedre skole, men anser det som urealistisk � f� til et politisk kompromiss f�r valget fordi skole er et av de politikkomr�der der de ideologiske forskjellene mellom partiene er klarest til stede.

Med hilsen

�slaug Haga

Leder i Senterpartiet

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data